De Centrumcommissie Lichtenvoorde is een klankbordgroep die bestaat uit Lichtenvoordse ondernemers en een afvaardiging van de gemeente. De centrumcommissie bespreekt relevante ontwikkelingen in het centrum. Dan gaat het bijvoorbeeld over het aanwezige en gewenste winkelbestand, de kwaliteit van het ondernemen voor de centrumwinkeliers en ervaringen van bezoekers aan het centrum. Voor Geef Lichtenvoorde Kleur is de centrumcommissie een van de groepen die enerzijds belangrijke input geeft voor het programma en anderzijds meedenkt over de uitvoering.