Op dit moment staan een aantal panden aan de Dijkstraat in Lichtenvoorde al geruime tijd leeg. Dit geeft een trieste aanblik. Het is een doorn in het oog van de Lichtenvoordenaren. In het Programma Geef Lichtenvoorde Kleur is voortgeborduurd op eerdere visies waarin de Dijkstraat als winkelstraat wordt afgewaardeerd. Doel daarvan is om het kernwinkelgebied compacter en daardoor aantrekkelijker te maken. De Dijkstraat wordt een fraaie aanloopstraat naar het winkelgebied. Daarin staat met name prettig wonen centraal.

Voor dit plangebied is in december 2017 een visie vastgesteld: Hof aan de Dijkstraat. In deze visie heeft de gemeenteraad vastgelegd welke ruimtelijke randvoorwaarden er gelden om het gebied tot ontwikkeling te brengen. Zo is bepaald dat er 20 tot 25 (grotendeels) grondgebonden woningen gebouwd kunnen worden.

De plannen zijn gedeeld met omwonenden. Ook heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met potentiele bewoners. Via een enquête zijn zij gevraagd wat zij van een dergelijk gebied verwachten, welke woonwensen zij hebben, etc. In 2019 starten we een aanbesteding met als doel om het plan na vele jaren daadwerkelijk uit te gaan voeren. Samen met de ontwikkeling Nieuwmarkt-Bonifatiushof zorgt deze ontwikkeling ervoor dat het centrum van Lichtenvoorde af is.