Een nieuw plein voor activiteiten in het centrum van Lichtenvoorde. Dat idee werd door veel mensen ingebracht.

Bij de voorbereiding van het Programma Geef Lichtenvoorde Kleur hebben we dit gekoppeld aan de ontwikkeling van de Bonifatiushof-Nieuwmarkt (Nieuwmarkt fase 3). De verplaatsing van de bibliotheek maakt dat de ruimte voor het plein vanzelf ontstaat.

De vraag voor een extra bijzonder plein in Lichtenvoorde komt niet uit de lucht vallen. Lichtenvoorde is een echt evenementendorp. Daardoor is de druk op het centrum soms hoog. Ook leent niet elk evenement zich voor de Markt, waar ook al de nodige terrassen staan. Op het plein moeten evenementen kunnen plaatsvinden. Maar het is vooral de bedoeling dat iedereen er in het dagelijks gebruik ook prettig gaat vertoeven.

Samen met omwonenden, ondernemers, evenementenorganisatoren en andere geïnteresseerden/belanghebbenden startten we in 2019 een proces om het plein te ontwerpen. Buro Ontwerp & Omgeving uit Arnhem won de prijsvraag. Zij gaan op basis van hun idee aan de slag met het verdere ontwerp. Het activiteitenplein wordt aangelegd als de bebouwing van Nieuwmarkt fase 3 klaar is.