In de visie voor Geef Lichtenvoorde Kleur beschrijven we de vele pleinen die Lichtenvoorde heeft. Samen vormen ze een netwerk, zoals je dat ook wel eens bij een groot evenementengebied ziet.

De pleinen zijn verbonden door de straten en stegen. Binnen het programma kijken we naar de mogelijkheden om elk plein een eigen identiteit mee te geven. Met simpele toevoegingen door middel van kleur, kunst, groen, licht, gekkigheid, en/of een verwijzing naar verleden of toekomst.

Die plannen per plein komen pas echt goed tot zijn recht in een groter geheel. Daarom proberen we begin 2019 samen een beeldtaal vast te stellen. Daarin staan richtlijnen voor de openbare ruimte in het centrum van Lichtenvoorde. Bijvoorbeeld over bepaald materiaalgebruik, het straatmeubilair en de plekken waar een bijzonder of opvallend element kan komen. Zodra de beeldtaal er is kunnen we een start maken met een van de pleinen. En zo verwachten we dat elk plein en elke straat of steeg de komende jaren aan de beurt voor een kleine opfrisbeurt!