Een groot project onder Programma Geef Lichtenvoorde Kleur is de ontwikkeling van het plan Bonifatiushof-Nieuwmarkt. Ook wel Nieuwmarkt fase 3 genoemd. Fase 1 en 2 van de Nieuwmarkt (winkelruimte en appartementen) zijn in 2009 opgeleverd. De laatste fase is mede door de crisisjaren nog niet uitgevoerd. Met het Programma Geef Lichtenvoorde Kleur geven we hier richting aan.

Er is de afgelopen tijd samen met VOG Beheer (eigenaar van de grond en ontwikkelaar) gewerkt aan een aangepast plan. Er komen minder vierkante meters aan winkelruimte dan eerst was bedacht. Er komen 36 appartementen in verschillende categorieën. Daarmee worden verschillende doelgroepen bediend. Ook krijgt de Bibliotheek Oost-Achterhoek een nieuwe plek in het plangebied. Het pand waar de bibliotheek op dit moment zit is van de gemeente en wordt gesloopt. Er komt geen bebouwing voor terug. Het centrum van Lichtenvoorde krijgt er daardoor een nieuw plein bij. De nieuwe plannen zijn de afgelopen jaren een paar keer gedeeld met de omwonenden en ondernemers.

In het najaar van 2018 is de bestemmingsplanprocedure gestart. Naar verwachting ronden we deze in februari 2019 af. Daarna kan de ontwikkelaar een omgevingsvergunning gaan aanvragen. De start van de bouw staat voorlopig gepland voor de zomer van 2019. Het gebouw waarin de bibliotheek komt wordt als eerste gebouwd.

Met de ontwikkeling van deze laatste fase van de Nieuwmarkt krijgt het centrum van Lichtenvoorde een kernwinkelgebied. Samen met de Ontwikkeling Hof aan de Dijkstraat is dit een belangrijke stap naar een centrum dat klaar is voor de toekomst.