Op 7 maart stelde de gemeenteraad Programma Lichtenvoorde vast. De periode daarna leek het wat stil. Maar achter de schermen maken we mooie stappen. Het projectteam heeft meer vorm gekregen. En we hebben een duidelijke planning opgesteld. Dat betekent dat de uitvoering van het programma steeds meer zichtbaar is. Bij de uitvoering werken we uiteraard opnieuw samen met iedereen die betrokken is bij Lichtenvoorde.

Met het programma ligt er een prachtige visie voor de toekomst van Lichtenvoorde. Een kleurrijke hotspot in de Achterhoek. Het programma is een kapstok waarmee we de samenhang tussen de diverse plekken en activiteiten in het dorp vorm gaan geven. Het programma kwam tot stand met een zeer grote inbreng van inwoners, organisaties en ondernemers.

Projectteam

We werken rondom het programma in een projectteam. De inhoud en voortgang van de projecten delen we elke keer in het projectteam. Zo houden we een goed overzicht van alles wat er loopt en speelt in Lichtenvoorde. In Programma Lichtenvoorde staan vier pijlers met daaronder projecten. Voor elke pijler is een teamlid nu verantwoordelijk voor de voortgang. Elk hebben zij een goed netwerk en veel kennis rondom een thema.

Veel verschillende projecten

Ondertussen is een aantal projecten van start gegaan. We maken samen met de ondernemers stappen bij het opzetten van het ondernemersfonds. Verder praten we met hen over de invulling van het centrummanagement. We zien dat er gebruik wordt gemaakt van de verplaatsingsregeling (Van Nature Geschikt) en gevelverbetering (pand Kramer). Ook gaan we door met de ontwikkeling van de Bonifatiushof-Nieuwmarkt. En we kijken binnenkort samen met onder andere de Bomenwacht naar het verfraaien van de entrees van Lichtenvoorde en het toevoegen van groen in het centrum.

Eerste initiatieven

Vanaf het begin hebben we een oproep gedaan voor ideeën die Lichtenvoorde kleur geven. Die zijn uiteraard nog steeds welkom. Op dit moment beoordelen we de eerste plannen en werken we die gezamenlijk verder uit. We verkennen bijvoorbeeld de mogelijkheden van een dorpsmuseum en kunst in het centrum (street art). Binnenkort vertellen we meer over het kenbaar maken van een plan. En over de mogelijkheden die wij bieden om jouw of jullie idee te ondersteunen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke Bluemer. Zij is telefonisch bereikbaar via tel. (0544) 39 36 62 of per e-mail: m.bluemer@oostgelre.nl.