Op woensdagavond 28 maart organiseren we een bewonersdialoog over de visie Hof aan de Dijkstraat. De avond is speciaal bedoeld voor de mensen die mogelijk in de toekomst op de locatie willen gaan wonen. Wat is hun wens en verwachting bij het wonen aan Hof aan de Dijkstraat? De uitkomst van de bewonersdialoog vormt de input voor een prijsvraag die we uitschrijven. Geïnteresseerde partijen kunnen dan hun plan indienen.

De visie gaat uit van het toevoegen van maximaal 20 wooneenheden. We zetten in op betaalbare en energieneutrale huurwoningen in een ruime opzet, met voldoende groen en parkeerplaatsen. Volgens wethouder Vincent van Uem is dit een route naar een mooie invulling van de locatie tussen de Dijkstraat en de Koemstraat. “Door er een prijsvraag van te maken dagen we partijen uit om met een mooi plan te komen. Een plan dat aansluit bij de visie, maar ook bij de wensen en verwachtingen van omwonenden en geïnteresseerde kopers.”

Wensen en verwachtingen

De grote lijnen in de visie zijn uitgezet. Daarnaast vinden we het belangrijk dat we bij de verdere uitwerking van het plan goed naar de woonwensen kijken. We krijgen graag inzicht in de reden waarom inwoners aan de Dijkstraat willen wonen. Of zij behoefte hebben aan een tuin of aan een parkeerplaats voor de deur, of zij willen huren of juist willen kopen. Dit is slechts een greep uit de vragen die voorbij zullen komen. Wethouder Van Uem: “We willen daarom heel graag geïnteresseerde, toekomstige bewoners spreken. Maar meedoen aan de bewonersdialoog biedt natuurlijk nog géén garantie voor een woning in het uiteindelijke plan.”

Prijsvraag

De visie Hof aan de Dijkstraat en de uitkomsten van de bewonersdialoog vormen de basis voor een prijsvraag. Omdat de gemeente het plan niet zelf zal ontwikkelen, bieden we geïnteresseerde marktpartijen de kans om met een ontwikkelingsplan te komen. Wethouder Van Uem: “Uiterlijk in de maand juni hopen we een marktpartij als winnaar aan te kunnen wijzen. Met deze partij (of samenwerkende partijen) werken we de visie Hof aan de Dijkstraat uit tot een bouwplan.

Plan B

“Wie je ook spreekt, iedereen is het er over eens, Er moet nu eindelijk – na al die jaren – iets gebeuren aan de Dijkstraat”. Aldus wethouder Van Uem. “De gemeente stuurt en hoopt op een ontwikkelende marktpartij voor dit plan. Maar mocht de prijsvraag daarin geen resultaat opleveren, dan moet er wel een alternatief komen. ProWonen heeft aangegeven hierin mee te willen denken als er behoefte is aan een alternatief. Maar zoals gezegd, het is een plan B.”

Informatie voor bewonersdialoog

Download hier de visie Hof aan de Dijkstraat (pdf). Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met projectleider Marieke Bluemer. Zij is bereikbaar via m.bluemer@oostgelre.nl of (0544) 39 36 62. Bij haar kunt u zich ook aanmelden voor de bewonersdialoog.