Geef Lichtenvoorde Kleur

Lichtenvoorde is in 2025 een kleurrijke “hotspot” in de Achterhoek. Evenementen, groen, water, bedrijvigheid en de typische Lichtenvoordse cultuur en historie (zoals het bloemencorso) zijn zichtbaar en beleefbaar in het centrum.

Het is druk op straat en er is altijd iets te doen. Voor alle inwoners van Lichtenvoorde en de bezoekers. Nieuwe sleutelprojecten en typische Lichtenvoordse “iconen” in het centrum hebben het onderscheidende vermogen (couleur locale) van Lichtenvoorde vergroot.

Het centrum is een kwaliteitsplek voor ontmoeting, werken, goed wonen en vermaak voor bewoners, bezoekers en werknemers. Voor de toerist is Lichtenvoorde een aantrekkelijk en levendig dorp met voldoende activiteiten om te verblijven.

Om dit doel te bereiken is Programma Geef Lichtenvoorde Kleur opgesteld.

  • Het programma biedt een basis om burgerinitiatieven te faciliteren en om samen met burgers en ondernemers aan de slag te gaan in Lichtenvoorde.
  • De ideeën uit Lichtenvoorde en bestaande plannen vertalen we binnen het programma in een inspirerende visie op hoofdlijnen voor de toekomst van Lichtenvoorde.
  • In het programma zijn concrete projecten opgenomen die een bijdrage leveren aan het hoofddoel.